Jun 25, 2008

Limit Atau Had Dalam Akaun Blogger

Maklumat had bagi satu-satu akaun Blogger:

Bilangan Blog: Anda boleh membuka sebanyak mana yang disukai dalam satu akaun.

Bilangan Pos: Tidak ada sekatan had bagi bilangan pos dalam satu-satu blog. Kesemuanya akan disimpan dalam akaun anda (kecuali yang telah anda hapuskan) tidak kira samada anda memaparkan pos-pos dari dalam arkib atau tidak.

Saiz Pos: Tidak ada had panjang sesuatu pos individu, tetapi penggunaan satu muka paparan ada batasannya.

Saiz Satu-satu Muka Paparan: Muka paparan individe samada muka induk atau muka bagi pos-pos dalam arkib dihadkan sebanyak 1MB. Ini bertujuan bagi membenarkan beberapa ratus muka paparan, tetapi anda akan menghadapi masalah sekiranya anda senaraikan terlalu banyak pos dalam dalam muka induk blog anda. Sekiranya anda melanggar had yang dibenarkan bagi satu muka anda akan mendapat mesej "006 Please contact Blogger Support". Anda boleh mengatasi masalah ini dengan mengurangkan bilangan pos pada muka induk blog anda, ini juga bagi membolehkan muka induk anda dibuka dengan cepat.

Bilangan komen: Setiap satu pos boleh menerima banyak komen-komen. Seperti pos dalam arkib sekiranya anda menyembunyikan sebahagian dari komen dalam blog anda, kesemua komen-komen tersebut masih ada tersimpan dalam akaun anda.

Jumlah Gambar: Jumlah gambar yang boleh disimpan dalam storan akaun anda ialah 1GB berokongsi dengan 'Picasa Web'.

Saiz Gambar: Sekiranya anda menghantar pos gambar melalui 'Blogger Mobile', had bagi satu gambar adalah sebanyak 250K.

Ahli Blog: Sekiranya anda mengumpul ahli dalam blog anda, bilangan yang dibenarkan adalah seramai 100 ahli bagi setiap blog.

Deskripsi Blog: Had bagi menulis deskripsi dalam satu-satu blog adalah sebanyak 500 aksara.

Maklumat Profil "About Me": Maksima 1,200 aksara.

Profil "Interests and Favorites": Maksima sebanyak 2,000 aksara setiap satu medan.

2 comments:

aina75 said... [Balas komen ini]

saya nak buat post comment camna ni lah kat blog saya
saya x tahu nak wat camna
tlg ajarkan
thanks............:)

Admin said... [Balas komen ini]

Aina ikut panduan http://calipso-tutorialblogger.blogspot.com/2010/03/pasang-komen-js-kit.html - Pasang Komen JS Kit.

Post a Comment