Jun 16, 2008

Search Box Dalam Blog

Dalam papan pemuka Blogger pilih Design --> Page Elements:


Kemudian pilih salah satu Add a Gadget di mana search box ingin dipaparkan:


Dalam tetingkap Configure Add a Gdget seterusnya pilih Search Box seperti berikut:


Seterus dalam tetingkap Configure Search Box taip tajuk yang sesuai, tandakan kotak This Blog untuk carian dalam blog sendiri sahaja dan klik SAVE:


Search box akan dipaparkan dalam blog anda.

0 comments:

Post a Comment