Jun 19, 2008

Tarikh Pos Dalam Bentuk Kalender

Pos kali ini menerangkan kaedah untuk mengubah tarikh post anda menjadi lebih cantik dalam bentuk kalender sebagaiman yang terdapat dalam kebanyakan blog Wordpress.

Teknik ini dipadankan dan dialih bahasa dari laman web Blogger Buster (Calender Widget) untuk kita kongsi bersama. Teknik menggunkan kombinasi javascript dan CSS serta sedikit pindaan kepada kod template blog.

***Amaran***
Penulis tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa hasil yang tidak diingini ke atas blog anda, risiko mencuba adalah di atas tanggungjawab tuan empunya blog sendiri. Untuk keselamatan sila backup kod template blog anda dan semua widget yang perlu di simpan untuk digunakan semula sekiranya terjadi sebarang kecelakaan.

Memerlukan tiga langkah untuk melaksanakannya:

Pertama:

1. Logmasuk dalam dashboard blogger blog anda.

1.1.  Klik dan pilih Setting serta pilih Formatting di bawahnya.


1.2.  Pilih format tarikh pos dalam 2009-02-02 bawah Date Header Format seperti berikut:

Kedua:

2.   Klik dan pilih Edit HTML di bawah Layout:


2.1  Tandakan kotak Expand Widget Templates:


2.3  Dalam kod template blog anda cari kod berikut:


   <div class="date-header"><data:post.dateHeader/></div>

Ketiga:

3.    Highlight dan copy kod berikut dan masukkan ke dalam kod template anda sebelum tag <head>:


<data:post.dateHeader><!-- calendar widget -->
<script src='http://bloggerbuster.com/scripts/fastinit.js'/>
<script src='http://bloggerbuster.com/scripts/prototype-1.5.0.js'/>
<script src='http://bloggerbuster.com/calendar.js'/>
<link href='http://bloggerbuster.com/calendar.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<!-- end calendar widget -->

0 comments:

Post a Comment