Jul 17, 2008

Papan Pemuka Blogger (Blogger Dashboard)

Log masuk ke dalam Papan Pemuka Blogger melalui Blogger in Draft - http://draft.blogger.com/.

1. DASHBOARD - Semua apa sahaja urusan untuk blog anda bermula disini:


1.1 PROFILE:

1.1.1 Language: - lihat panduan Pilih Bahasa Untuk Papan Pemuka Blogger.

1.1.2 View Profile: - lihat panduan Profil Blogger Anda .

1.1.3 Edit Profile - lihat panduan Sunting Profil.

1.1.4 Edit Photo - sama dengan Browse gambar dalam ruangan Photography seperti panduan di para 1.3 di atas.

1.1.5 Edit Notifications - lihat panduan Lihat Kenyataan Blogger.

1.2 Create a blog:

1.2.1 Create a blog - lihat panduan Panduan Mendaftar Blogger.

1.3 Manage Blogs:


1.3.1 NEW POST - lihat Buat Pos Baru.

1.3.2 Edit Posts - lihat Sunting.

1.3.3 Settings - lihat Fungsi Settings Blogger.

1.3.4 Design - lihat Modify Template Blog Dengan Fungsi Design.

1.3.5 Moneytize - lihat .

1.3.6 Stats - lihat Statistiks Maklumat Pengunjung Blog (Stats).

- lihat panduan .
0 comments:

Post a Comment