Jun 26, 2008

Apa Dia Dashboard?

Pindaan terakhir panduan ini pada bulan July 2010.

Log masuk ke dalam Papan Pemuka Blogger melalui Blogger in Draft - http://draft.blogger.com/.

1. DASHBOARD - Papan Pemuka Blogger Semua apa sahaja urusan untuk blog anda bermula disini:


1.1 Language: - pilihan satu bahasa yang akan digunakan dalam papan pemuka Blogger:


1.2 PROFILE:
- di mana semua maklumat persendirian anda dalam Blogger disimpan:1.2.1 View Profile: lihat profil - baca panduan Profil Blogger Anda .

1.2.2 Edit Profile - sunting profil - baca panduan Sunting Profil.

1.2.3 Edit Photo - sunting gambar - sama dengan fungsi Browse gambar dalam ruangan Photography seperti panduan di para 1.2.2 di atas.

1.2.4 Edit Notifications - sunting pernyataan - baca panduan Lihat Kenyataan Blogger.

1.3 Create a blog:


1.3.1 Cipta atau bina blog baru - baca panduan Panduan Mendaftar Blogger.

1.4 Manage Blogs:1.4.1 NEW POST - baca panduan Buat Pos Baru.
1.4.2 Edit Posts - baca panduan Sunting Pos Lama.
1.4.3 Settings - baca panduan Fungsi Settings Blogger.
1.4.4 Design - baca panduan Modify Template Blog Dengan Fungsi Design.

1.4.5 Moneytize - baca panduan .
1.4.6 Stats - baca panduan Statistiks Maklumat Pengunjung Blog (Stats).0 comments:

Post a Comment