Jun 26, 2008

Menggunakan Kekunci 'Shortcut'

Semasa mengedit pos anda, Blogger mempunyai beberapa pilihan kekunci shortcut untuk digunakan. Kekunci shortcut ini boleh berfungsi semasa menggunakan pelayar Internet Explorer 5.5 / Windows ke atas dan Mozilla family (1.6 keatas dan Firefox 0.9 keatas). Ianya boleh juga berfungsi dengan beberapa pelayar jenis lain.Kekunci yang digunakan:-
 • control + b = Bold
 • control + i = Italic
 • control + l = Blockquote (when in HTML-mode only)
 • control + z = Undo
 • control + y = Redo
 • control + shift + a = Link
 • control + shift + p = Preview
 • control + d = Simpan sebagai Draft
 • control + p = Publish Post
 • control + s = Autosave dan teruskan mengedit
 • control + g = Indic transliteration

0 comments:

Post a Comment