Jan 11, 2010

Had Kemudahan Yang Dibenarkan Dalam Akaun Blogger

Berikut dijelaskan had atau limit yang dibenarkan oleh Blogger dalam satu akaun:

Jumlah Blog: Anda boleh membuat seberapa pun banyak blog bawah satu akaun tanpa sekatan.

Bilangan Pos: Tidak ada batas had berapa banyak pos dalam satu blog. Semua pos-pos akan disimpan dalam akaun anda (kecuali yang anda hapuskan sendiri) sama ada pos yang dipublish atau tidak.

Saiz Pos: Tiada ada had untuk saiz satu-satu pos kecuali pos yang terlalu panjang akan memakan had ruangan Page yang dibenarkan.

Saiz Page (Muka): Had satu-satu muka yang dibenarkan ialah 1 MB. Had ini cukup untuk menampung ratusan muka teks. Jika terlalu banyak (ratusan pos) yang dipaparkan dalam muka utama blog mungkin akan mendatangkan masalah, error message menyatakan "006 Please contact Blogger Supprt." Kurangkan bilangan pos yang dipaparkan dalam muka utama blog untuk mengelakkan masalah ini.

Bilangan komen: Seberapa banyak komen pun boleh dibuat tanpa had. Jika anda memiliha untuk menyembunyikan komen, semua komen-komen yang ada masih tersimpan dalam akaun anda.

Bilangan Gambar: Sehingga 1 GB jumlah storan, dikongsi dalam Pica Web Album.

Ukuran Gambar: Jika gambar dipos melalui Blogger Mobile hada gambar adalah 250K setiap satu.

Team Members: Had yang dibenarkan adalah 100 ahli setiap satu blog.

Bilangan Label: Sehingga 2000 label unit setiap blog - 20 bagi setiap pos.

Blog Description: Tidak melebihi 500 aksar tanpa HTML.

"About Me" Profile Information: Maksima 1,200 aksara.

Profile Interests and Favorites: Maksima 2,000 aksar dalam satu medan.

1 comments:

huhu said... [Balas komen ini]

mls nk wt keje

Post a Comment